O firmie

Gonar - Systems International Sp. z o. o

Firma Gonar - Systems International Sp. z o. o. powstała w 2003 roku, początkowo jako spółka Joint Venture dwóch firm: niemieckiej firmy Dywidag Systems International GmbH z siedzibą w Monachium, specjalizującej się od ponad 100 lat w budownictwie inżynieryjnym oraz w dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań technicznych, mających szerokie zastosowanie w budownictwie i geotechnice oraz polskiej firmy Gonar Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, producenta narzędzi dla przemysłu wydobywczego i drogowego. Obecnie firma, będąca częścią Grupy Kapitałowej GONAR, która posiada liczne przedstawicielstwa na całym świecie, zajmuje się dostawą specjalistycznych rozwiązań technicznych, mających szerokie zastosowanie w geoinżynierii, a w szczególności w budownictwie podziemnym, geotechnice, przemyśle wydobywczym i komunikacyjnym.

Wyroby firmy znajdują swoje zastosowanie:

  • w geotechnice do zabezpieczania powstających osuwisk
  • w budownictwie podziemnym jako obudowa wstępna i kotwiowa tuneli, wyrobisk korytarzowych i komorowych
  • w przemyśle wydobywczym do wzmacniania górotworu oraz wiercenia otworów strzałowych, kotwiowych, technologicznych i innych
  • w przemyśle komunikacyjnym do wzmacniania skarp nasypów i wykopów drogowych, autostradowych bądź kolejowych oraz posadowienia wyposażenia na mikropalach
  • w budownictwie do zabezpieczania ścian wykopów oraz posadowienia i podchwytywania fundamentów za pomocą mikropali
  • w nowoczesnych technologiach w geoinżynierii, wykorzystujących gwoździe i kotwy gruntowe do stabilizacji gruntów

 

 

Prowadzenie prac budowlanych na wymagających typach podłoża niejednokrotnie nie pozwala na zastosowanie zwykłych systemów konstrukcji. Proponujemy nasze rozwiązania w zakresie wzmacniania nasypów, skarb, zboczy. Specjalizujemy się w zaopatrzeniu firm budowlanych w gwoździe i kotwy.